Az új sporttörvény egy részlete.

"
49. §
(1) Az Stv. 65. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Magyarország nemzeti ünnepein versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett verseny, mérkõzés kizárólag a nemzeti válogatott részvételével megrendezésre kerülõ vagy a sportág nemzetközi szövetségének versenynaptárában egyébként szereplõ sportrendezvényként szervezhetõ.”
(2) Az Stv. 65. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kizárólag a szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség elõzetes írásbeli hozzájárulásával tartható olyan sportrendezvény, amelynek résztvevõi a versenyzés során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak (veszélyes üzem). A szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség a hozzájárulását nem tagadhatja meg, ha a sportrendezvény lebonyolítása a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban meghatározott biztonsági elõírásoknak megfelel, és megtartása a sportág versenyrendszerének (bajnokság) mûködtetését nem veszélyezteti.”

50. § Az Stv. 68. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4a) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének az e törvényben és a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételei hiányoznak vagy nem megfelelõek, és a szervezõ a szakszövetség felhívására a hiányzó feltételeket nem pótolja, vagy a biztonságtechnikai ellenõrzésre nem került sor, vagy a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség 65. § (4) bekezdésében megjelölt hozzájárulása hiányzik, a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség a sportrendezvény megtartását vagy a sportrendezvény nézõk részvételével való megtartását megtiltja, vagy a nézõk részvételét a sportlétesítmény meghatározott részére korlátozza. A szervezõt és a rendõrséget a tiltásról, illetve a korlátozásról a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség öt napon belül értesíti.”

51. § Az Stv. 71. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szervezõ köteles azt a résztvevõt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyûlöletre uszító, másokban félelmet keltõ, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerû szurkolással, buzdítással összefüggõ magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.”
"

Az új sporttörvény egy részlete.
Scroll to top