MNASz Elnökségi határozatok 2023


4./ 2023.01.09. sz. elnökségi határozat
A MNASZ Elnöksége a Sporttanács vezető és a szlalom szakági bizottság vezető javaslatára, a Sporttanács
jogkörében eljárva, Demeter Magdolnát, Ágó Bélát, Hegedűs Csabát és Szepesi Pétert kinevezi a MNASZ
Szlalom Szakági Bizottság tagjaivá.
Az Elnökség a határozatot 7 igen (4 jelenléti, 3 elektronikus), 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal hozta
meg.

MNASz Elnökségi határozatok 2023
Scroll to top